اطلاعیه

جديدترين ها

آتل آلومینیومی انگشت طب و صنعت کد 30100

آتل آلومینیومی انگشت طب و صنعت کد 30100

مشخصات و ویژگی های آتل آلومینیومی انگشت طب و صنعت: آتل آلومینیومی طب و صنعت مناسب موقعیت هایی مانند..

198,000تومان قیمت بدون مالیات: 198,000تومان

آتروپات گرمایی کیمیا گستر

آتروپات گرمایی کیمیا گستر

مشخصات و نحوه عملکرد آتروپات گرمایی کیمیا گستر: آتروپات گرمایی کیمیا گستر، یک منبع گرمای خودکار می ..

18,700تومان قیمت بدون مالیات: 18,700تومان

1

1

1..

0تومان قیمت بدون مالیات: 0تومان

کتاب یاب

کتاب یاب

اگر کتابی که به دنبال آن هستید را در وبسایت پیدا نکردید لطفا مشخصات آن را برای ما مطابق فرم  ار..

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

روان شناسی کودکان استثنایی میرمهدی سیدرضا پیام نور

روان شناسی کودکان استثنایی میرمهدی سیدرضا پیام نور

عنوان کتاب : روان شناسی کودکان استثناییکد کتاب : 2155/09نویسنده کتاب : میرمهدی سیدرضاتاریخ نشر : 139..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

 اصول توان بخشی کاکو جویباری علی اصغر پیشیاره ابراهیم فرهبد مژگان پیام نور

اصول توان بخشی کاکو جویباری علی اصغر پیشیاره ابراهیم فرهبد مژگان پیام نور

عنوان کتاب : اصول توان بخشیکد کتاب : 1882نویسنده کتاب : کاکو جویباری علی اصغر-پیشیاره ابراهیم-فرهبد ..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

متون روان شناسی 1 به زبان خارجه کردستانی داود زارع حسین پیام نور

متون روان شناسی 1 به زبان خارجه کردستانی داود زارع حسین پیام نور

عنوان کتاب : متون روان شناسی 1 به زبان خارجهکد کتاب : 1611/9نویسنده کتاب : کردستانی داود-زارع حسینتا..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

اندیشه اسلامی 1جدید سبحانی جعفر محمدرضایی محمد پیام نور

اندیشه اسلامی 1جدید سبحانی جعفر محمدرضایی محمد پیام نور

عنوان کتاب : اندیشه اسلامی 1(جدید)کد کتاب : 1888/9نویسنده کتاب : سبحانی جعفر-محمدرضایی محمدتاریخ نشر..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

آناتومی حرکتی و تواناییهای ورزشی فراهانی ابوالفضل شجاع الدین صدرالدین پیام نور

آناتومی حرکتی و تواناییهای ورزشی فراهانی ابوالفضل شجاع الدین صدرالدین پیام نور

عنوان کتاب : آناتومی حرکتی و تواناییهای ورزشیکد کتاب : 909/4نویسنده کتاب : فراهانی ابوالفضل-شجاع الد..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

 آیین نگارش و ویرایش 1-نگارش انوری حسن پیام نور

آیین نگارش و ویرایش 1-نگارش انوری حسن پیام نور

عنوان کتاب : آیین نگارش و ویرایش 1-نگارشکد کتاب : 1296/7نویسنده کتاب : انوری حسنتاریخ نشر : 1398/07..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

 آموزش دو و میدانی 1 قره محمدعلی پیام نور

آموزش دو و میدانی 1 قره محمدعلی پیام نور

عنوان کتاب : آموزش دو و میدانی 1کد کتاب : 1655/10نویسنده کتاب : قره محمدعلیتاریخ نشر : 1399/06..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

کاربرد کامپیوتر رشته علوم انسانی شيركوند اكبر هدايتي آذري ابوالفضل پیام نور

کاربرد کامپیوتر رشته علوم انسانی شيركوند اكبر هدايتي آذري ابوالفضل پیام نور

عنوان کتاب : کاربرد کامپیوتر رشته علوم انسانیکد کتاب : 1077/19نویسنده کتاب : شيركوند اكبر-هدايتي آذر..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

مقدمات تکنولوژی آموزشی علی آبادی خدیجه پیام نور

مقدمات تکنولوژی آموزشی علی آبادی خدیجه پیام نور

عنوان کتاب : مقدمات تکنولوژی آموزشیکد کتاب : 1787/13پنویسنده کتاب : علی آبادی خدیجهتاریخ نشر : 1399/..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

مبانی جغرافیای شهری موسي كاظمي سيدمهدي شكويي حسين پیام نور

مبانی جغرافیای شهری موسي كاظمي سيدمهدي شكويي حسين پیام نور

عنوان کتاب : مبانی جغرافیای شهریکد کتاب : 1145/12نویسنده کتاب : موسي كاظمي سيدمهدي-شكويي حسينتاریخ ن..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

فیزیک پایه 2 ابوكاظمي محمدابراهيم پیام نور

فیزیک پایه 2 ابوكاظمي محمدابراهيم پیام نور

عنوان کتاب : فیزیک پایه 2کد کتاب : 773/29نویسنده کتاب : ابوكاظمي محمدابراهيمتاریخ نشر : 1398/09..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

زبان تخصصی 1 مدیریت دولتی و بازرگانی  ثمربخش تهرانی شهربانو پیام نور

زبان تخصصی 1 مدیریت دولتی و بازرگانی ثمربخش تهرانی شهربانو پیام نور

عنوان کتاب : زبان تخصصی 1(مدیریت دولتی و بازرگانی)کد کتاب : 787/14نویسنده کتاب : ثمربخش تهرانی شهربا..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

رشد و تکامل حرکتی فرادرسی خلجی حسن پیام نور

رشد و تکامل حرکتی فرادرسی خلجی حسن پیام نور

عنوان کتاب : رشد و تکامل حرکتی (فرادرسی)کد کتاب : 1021/008نویسنده کتاب : خلجی حسنتاریخ نشر : 1394/10..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فرادرسی  لشکری محمد پیام نور

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فرادرسی لشکری محمد پیام نور

عنوان کتاب : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (فرادرسی)کد کتاب : 1603/009نویسنده کتاب : لشکری محمدتاریخ ن..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

پردازش موازی آتی نگر شيرملكي سجاد حاجي آقا محسني مائده پیام نور

پردازش موازی آتی نگر شيرملكي سجاد حاجي آقا محسني مائده پیام نور

عنوان کتاب : پردازش موازی (آتی نگر)کد کتاب : 4006نویسنده کتاب : شيرملكي سجاد-حاجي آقا محسني مائدهتار..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 2 نحوی هوشنگ پیام نور

دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 2 نحوی هوشنگ پیام نور

عنوان کتاب : دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 2کد کتاب : 1186/7نویسنده کتاب : نحوی هوشنگتاریخ نشر : 13..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

حقوق اداری سمت طباطبائی موتمنی منوچهر پیام نور

حقوق اداری سمت طباطبائی موتمنی منوچهر پیام نور

عنوان کتاب : حقوق اداری (سمت)کد کتاب : 114نویسنده کتاب : طباطبائی موتمنی منوچهرتاریخ نشر : 1397/05..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی در دنیای در حال تغییر آتی نگر فلاح حسن ايزدبخش حميدرضا مولاناپور رامين زرين بال مرضيه پیام نور

تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی در دنیای در حال تغییر آتی نگر فلاح حسن ايزدبخش حميدرضا مولاناپور رامين زرين بال مرضيه پیام نور

عنوان کتاب : تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی در دنیای در حال تغییر(آتی نگر)کد کتاب : 4008نویسنده کت..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار آتی نگر قلي پور محمد غنچه اي فهيمه رفعت آزيتا پیام نور

باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار آتی نگر قلي پور محمد غنچه اي فهيمه رفعت آزيتا پیام نور

عنوان کتاب : باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار (آتی نگر)کد کتاب : 4005نویسنده کتاب : قلي پور محمد-غنچه ..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

الکترونیک آنالوگ امین زاده حامد دانائی محمد پیام نور

الکترونیک آنالوگ امین زاده حامد دانائی محمد پیام نور

عنوان کتاب : الکترونیک آنالوگکد کتاب : 2253/2نویسنده کتاب : امین زاده حامد- دانائی محمدتاریخ نشر : 1..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

مبانی اینترنت و اشیاء آتی نگر وحدت داود قيصري محمد پیام نور

مبانی اینترنت و اشیاء آتی نگر وحدت داود قيصري محمد پیام نور

عنوان کتاب : مبانی اینترنت و اشیاء (آتی نگر)کد کتاب : 4016نویسنده کتاب : وحدت داود-قيصري محمدتاریخ ن..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

 امنیت شبکه(آتی نگر) بهراميان محمدعلي-صابري محسن-قاسمي غلامحسين-خسروي ساميه پیام نور

امنیت شبکه(آتی نگر) بهراميان محمدعلي-صابري محسن-قاسمي غلامحسين-خسروي ساميه پیام نور

عنوان کتاب : امنیت شبکه(آتی نگر)کد کتاب : 4004نویسنده کتاب : بهراميان محمدعلي-صابري محسن-قاسمي غلامح..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

 اصول فناوری اطلاعات جلد اول آتی نگر  تاج فر اميرهوشنگ مولاناپور رامين پیام نور

اصول فناوری اطلاعات جلد اول آتی نگر تاج فر اميرهوشنگ مولاناپور رامين پیام نور

عنوان کتاب : اصول فناوری اطلاعات (جلد اول)(آتی نگر)کد کتاب : 4003نویسنده کتاب : تاج فر اميرهوشنگ-مول..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

 استراتژی های کسب و کار الکترونیکی(آتی نگر) ميرزايي وني سميه-چگني هابيل پیام نور

استراتژی های کسب و کار الکترونیکی(آتی نگر) ميرزايي وني سميه-چگني هابيل پیام نور

عنوان کتاب : استراتژی های کسب و کار الکترونیکی(آتی نگر)کد کتاب : 4002نویسنده کتاب : تاریخ نشر :..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

چند رسانه ای دیجیتال ويراست دوم آتی نگر فراهي احمد مولاناپور رامين پیام نور

چند رسانه ای دیجیتال ويراست دوم آتی نگر فراهي احمد مولاناپور رامين پیام نور

عنوان کتاب : چند رسانه ای دیجیتال (ويراست دوم)(آتی نگر)کد کتاب : 4011نویسنده کتاب : فراهي احمد-مولان..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

نظریه های توسعه روستایی ویراست دوم  با تجدید نظر و اضافات سمت پاپلی یزدی محمد حسین ابراهیمی محمد امیر پیام نور

نظریه های توسعه روستایی ویراست دوم با تجدید نظر و اضافات سمت پاپلی یزدی محمد حسین ابراهیمی محمد امیر پیام نور

عنوان کتاب : نظریه های توسعه روستایی (ویراست دوم : با تجدید نظر و اضافات) (سمت)کد کتاب : 644نویسنده ..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام سمت  دانش پژوه مصطفی پیام نور

مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام سمت دانش پژوه مصطفی پیام نور

عنوان کتاب : مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام (سمت)کد کتاب : 1331نویسنده کتاب : دانش پ..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

مبانی برنامه ریزی آموزشی ویراست 2 با اضافات سمت محسن پور بهرام پیام نور

مبانی برنامه ریزی آموزشی ویراست 2 با اضافات سمت محسن پور بهرام پیام نور

عنوان کتاب : مبانی برنامه ریزی آموزشی (ویراست 2: با اضافات ) (سمت)کد کتاب : 458نویسنده کتاب : محسن پ..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

فقه سیاسی حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام سمت عمید زنجانی عباسعلی پیام نور

فقه سیاسی حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام سمت عمید زنجانی عباسعلی پیام نور

عنوان کتاب : فقه سیاسی حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام (سمت)کد کتاب : 444نویسنده کتاب : ..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی آتی نگر مولاناپور رامين وحدت داود پورنادر مهردخت پیام نور

روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی آتی نگر مولاناپور رامين وحدت داود پورنادر مهردخت پیام نور

عنوان کتاب : روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی (آتی نگر)کد کتاب : 4013نویسنده کتاب : مولاناپور رامي..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

جامعه شناسی در ادبیات فارسی سمت وحیدا فریدون پیام نور

جامعه شناسی در ادبیات فارسی سمت وحیدا فریدون پیام نور

عنوان کتاب : جامعه شناسی در ادبیات فارسی (سمت)کد کتاب : 1167نویسنده کتاب : وحیدا فریدونتاریخ نشر : 1..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

تعامل انسان و کامپیوتر آتی نگر كرامت فر عبدالصمد پیام نور

تعامل انسان و کامپیوتر آتی نگر كرامت فر عبدالصمد پیام نور

عنوان کتاب : تعامل انسان و کامپیوتر(آتی نگر)کد کتاب : 4010نویسنده کتاب : كرامت فر عبدالصمدتاریخ نشر ..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

تاریخ الادب العربی فی العصرالعباسی 1سمت آذرشب محمدعلی پیام نور

تاریخ الادب العربی فی العصرالعباسی 1سمت آذرشب محمدعلی پیام نور

عنوان کتاب : تاریخ الادب العربی فی العصرالعباسی 1(سمت)کد کتاب : 694نویسنده کتاب : آذرشب محمدعلیتاریخ..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری سمت پور محمدی محمدرضا پیام نور

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری سمت پور محمدی محمدرضا پیام نور

عنوان کتاب : برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (سمت)کد کتاب : 667نویسنده کتاب : پور محمدی محمدرضاتاریخ ن..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات آتی نگر مولاناپور رامين مرادي رضا كرمي مهران پیام نور

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات آتی نگر مولاناپور رامين مرادي رضا كرمي مهران پیام نور

عنوان کتاب : مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات(آتی نگر)کد کتاب : 4020نویسنده کتاب : مولاناپور رامين-مر..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان

 راه اندازی کسب و کارهای نوپا  آتی نگر ثقفي فاطمه آقاخاني نرگس لواساني فاطمه سادات پیام نور

راه اندازی کسب و کارهای نوپا آتی نگر ثقفي فاطمه آقاخاني نرگس لواساني فاطمه سادات پیام نور

عنوان کتاب : راه اندازی کسب و کارهای نوپا (آتی نگر)کد کتاب : 4012نویسنده کتاب : ثقفي فاطمه-آقاخاني ن..

42,020تومان قیمت بدون مالیات: 42,020تومان