جا یخی | طراحی جا یخی | مدل جا یخی - بازرگانی شادی

جا یخی | طراحی جا یخی | مدل جا یخی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

جا یخی


– طراحی شده توسط نرم افزار : SlidWorks 2014               – حجم فایل : 1 MB               – پیوست : Rendering         – تعداد فایل : 1 عدد ( شامل 1 عدد فایل Part می باشد . ) …

دیدگاهتان را بنویسید