جزوه رشته کامپیوتر فرمول ها و جداول مشتق و انتگرال | رشته کامپیوتر | فرمول ها و جداول مشتق و انتگرال - بازرگانی شادی

جزوه رشته کامپیوتر فرمول ها و جداول مشتق و انتگرال | رشته کامپیوتر | فرمول ها و جداول مشتق و انتگرال

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

جزوه رشته کامپیوتر- فرمول ها و جداول مشتق و انتگرال


فرمول ها و جداول مشتق و انتگرال به صورت کامل زبان:فارسی-ریاضی 5صفحه نوع فایل:PDF حجم فایل:603KB …

دیدگاهتان را بنویسید