دانلود مقاله آموزشی کامل علمی و عملی توليد قارچ در 6 مرحله | توليد قارچ در 6 مرحله | مقاله توليد قارچ در 6 مرحله - بازرگانی شادی

دانلود مقاله آموزشی کامل علمی و عملی توليد قارچ در 6 مرحله | توليد قارچ در 6 مرحله | مقاله توليد قارچ در 6 مرحله

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

دانلود مقاله آموزشی کامل علمی و عملی توليد قارچ در 6 مرحله


 فاز 1 تشکیل کمپوست                                                              فاز 2 آماده سازی کمپوست   فاز 3 اسپورپاشی قارچ (بذر پاشی)                                                  فاز 4 پوشش گذاری  فاز 5 تشکیل آغازیها                                                              فاز 6 محصول­دهی                                                                  (در هف …

دیدگاهتان را بنویسید