دکتر رضا کاتبی روانشناس کودکان نوجوانان خانواده - بازرگانی شادی

دکتر رضا کاتبی روانشناس کودکان نوجوانان خانواده

دکتر رضا کاتبی

دکتر رضا کاتبی روانشناس کودکان نوجوانان خانواده فقط مشاوره تلفنی

توجه: مراجعین محترم متقاضی مشاوره تلفنی

رزرو مشاور تلفنی فقط از طریق تلفن و واریز وجه به شماره ذیل امکان پذیر است. پس از واریز وجه زمان مشاوره برای شما پیامک خواهد شد.

در صورت تقاضا، جلسه بعدی مشاوره هماهنگی لازم انجام خواهد شد.

مبلغ 200 هزار تومان برای یک ساعت مشاوره در جلسه اول ضروریست

تلفن:

09300384413

شماره کارت حساب بانک ملی بنام رضا کاتبی

6037991930554740

دیدگاهتان را بنویسید