مائده کاظمی روانشناس بالینی و روان‌درمانگر - بازرگانی شادی

مائده کاظمی روانشناس بالینی و روان‌درمانگر

خانم مائده کاظمی روانشناس بالینی و روان‌درمانگر و نیز مدرس کارگاه‌ها و سمینارهای تخصصی روانشناسی میباشند.

ایشان عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاورهٔ کشور و همچنین از اعضای انجمن روانشناسی ایران هستند.

مطب خانم مائده کاظمی در شهر تهران واقع شده است.

مشاوره با ایشان به دو صورت حضوری و تلفنی امکان پذیر است.

هماهنگی جهت تعیین وقت (برای تمامی مراجعین داخل و خارج از کشور)، صرفاً از طریق واتساپ شمارهٔ زیر صورت میپذیرد:
۰۹۰۳۲۶۹۶۱۱۱