مقاله انواع فرم های معماری در ایران - بازرگانی شادی

مقاله انواع فرم های معماری در ایران

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

مقاله انواع فرم های معماری در ایران

فرم های معماری در ایران فرمتword 11صفحه   چکيده محتواي فابل: فرم های معماری در ایران جامعه‌شناسی معماری، چگونگی تأثیر و تأثرپذیری فرم‌های معماری را از پدیده‌های فرهنگی ـ اجتماعی بررسی می‌کند. برای دریافت رابطهٔ علت و معلولی میان این‌ها می‌توانیم به‌عنوان نمونه نقش معماری را در شکل‌گیری شهر لاس‌وگاس بررسی کنیم. شهری که شاهد رشد بی‌مانندی در زمینهٔ شمار ساکنان (۴/۱ میلیون نفر) و گردش‌گران (۳۵ میلیون نفر سالانه) از سال ۱۹۹۰ بوده است. بسیاری لاس‌وگاس را پست‌مدرن‌ترین شهر آمریکا قلمداد کرده‌اند. شهری که پیوسته در حال دگرگونی است و خود را هماهنگ با بازارهای جدید و متغیرهای فرهنگی بازآفرینی می‌کند. شهری که به شدت تکنولوژیکی است و ارتباط گسترده‌ئی با دیگر نقاط دارد و عمدتاً نمایانندهٔ جامعهٔ مجازی معاصر و رسانه‌های جمعی سطحی و فراگیری است که بر عواطف و عقل جمعی مردم غلبه دارند. (بودریار ۱۹۹۴) در زیر به ویژگی‌های پست‌مدرن لاس‌وگاس و نقش معماری در پیدایش این تصور پرداخته شده است. …

دیدگاهتان را بنویسید