مهسا محبی آریا روانشناس - بازرگانی شادی

مهسا محبی آریا روانشناس

مهسا محبی آریا روانشناس

مهسا محبی آریا روانشناس بالینی

مهسا محبی آریا دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی است. ایشان داراي مجوز فعاليت روانشناسي از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران به شماره 1650606 مي باشد اين شماره مجوز قابل استعلام از سازمان روانشناسي و مشاوره ايران مي باشد.

_ درمانگر اختلالات افسردگي

_ اضطراب

_ و وسواس است.

 

آدرس: قم بلوار جمهوري اسلامي تقاطع عطاران ساختمان ميلاد طبقه دوم واحد ٤. مركز خدمات روان شناسي و مشاوره مِهركام

 

تلفن جهت رزرو نوبت:

 

09109962256

 

كارگاه هاي آموزشي گذرانده شده توسط ايشان و گواهينامه ها:

_ كارگاه تربيت درمانگر شناختي رفتاري با تدريس جناب آقاي دكتر حسن حميدپور به مدت ٤٠ ساعت

_ كارگاه اخلاق حرفه اي و مكاتبات قانوني با تدريس جناب آقاي دكتر عليرضا آقايوسفي به مدت ٢٠ ساعت

_ كارگاه مصاحبه تشخيصي با تدريس جناب آقاي دكتر عليرضا آقايوسفي و جناب آقاي دكتر محمدحسين جواهري به مدت ١٥ ساعت

_ كارگاه مقابله درمانگري با تدريس جناب آقاي دكتر عليرضا آقايوسفي به مدت ١٦ ساعت

_ كارگاه درمان شناختي رفتاري وسواس فكري با تدريس جناب آقاي دكتر حسن حميدپور به مدت ٨ ساعت

_ كارگاه تنظيم هيجان با تدريس جناب آقاي دكتر حسن حميدپور به مدت ٢٤ ساعت

_ كارگاه زوج درماني شناختي رفتاري با تدريس جناب آقاي دكتر حسن حميدپور به مدت ١٦ ساعت

_ كارگاه مشاوره پيش از ازدواج با تدريس جناب آقاي دكتر مرتضي حاج بابايي به مدت ٥ ساعت

_ كارگاه تحليل شخصيت بر اساس آزمون نيازها و نئو با تدريس جناب آقاي دكتر سيدعلي قاسمي به مدت ١٢ ساعت

_ كارگاه انتخاب رويكرد در روان درماني با تدريس جناب آقاي دكتر هادي هاشمي رزيني به مدت ٦ ساعت