پاورپوینت درمان شبکه اي، قرارداد مشروط، درمان دادگاه مدار - بازرگانی شادی

پاورپوینت درمان شبکه اي، قرارداد مشروط، درمان دادگاه مدار

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

پاورپوینت درمان شبکه اي، قرارداد مشروط، درمان دادگاه مدار


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 26   قسمتی از پاورپوینت :     •درمان شبکه اي Network Therapy •شبکه درماني ابتدا توسط Galenter در 1996 آزمايش شد •بعنوان شيوه اي براي بازتواني است. •شبکه اي از دوستان و اعضاء خاص خانواده يک سيستم حمايتي و افزايش انگيزه ايجاد مي کنند. •اعضاء شبکه جزء سيستم درمانند و خودشان مورد درمان قرار نمي گيرند (تفاوت با خانواده درماني) •هدف : رسيدن سريع بيمار به پرهيز کامل و پيشگيري از عود و افزايش سازگاري با زندگي بدون مواد     •عود با روشهاي معمول ترک بالاست. •روشهاي 12 قدمي از جمله N.A براي همه مناسب نيست •طولاني و گران بودن روشهاي بازتواني بستري •بهتر است بيمار در محيط خود و با عوامل خطر ساز درمان حمايت شود.   •روش گالانتر آن بود که در ماه اول هر هفته يک جلسه تشکيل داد. سپس جلسات را کم کرد تا پس از يک سال هر دو ماه يک بار جلسه تشکيل مي شد. •اعضاء شبکه 2 تا 3 تفر بودند : همسر، دوستان، والدين يا خواهر و …

دیدگاهتان را بنویسید