پرداخت انلان صدقه - بازرگانی شادی

پرداخت انلان صدقه

مجوز فعالیت به شماره : 168394/8/1 از وزارت کشور و نیز شماره ثبت 21478

تاکنون 16000 هزار نفر از موسسه محکن حمایت کرده اند

تومان

موسسه حمایت از کودکان کم شنوا وناشنوا محکن در سال 1385 به همت جمعی از فارغ التحصیلان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس شد .

این موسسه دارای مجوز فعالیت به شماره : 168394/8/1 از وزارت کشور و نیز شماره ثبت 21478 می باشد

 

اهداف موسسه محکن

فعالیت های محکن در 3بعد بهداشتی ودرمانی ، فرهنگی_اجتماعی وامور خیریه طبقه بندی می گردد.

بهداشتی ودرمانی شامل

_ سنجش وغربالگری کودکان دارای مشکلات کم شنوایی وناشنوایی که در سه سطح مهدکودک وپیش دبستانی،دبستان ومدارس راهنمایی انجام می گیرد.در این مرحله کودکان دارای مشکل شناسایی ومشکلات مربوطه طبقه بندی می گردد.

_ ارجاع کودکان دارای مشکل کم شنوایی: دراین مرحله کودکان بسته به نوع مشکل به سطوح درمان وتوانبخشی ارجاع می گردند

بعد فرهنگی واجتماعی

_ ازجمله فعالیت های موسسه محکن تلاش در ایجاد بسترهای مناسب درجامعه درجهت رشدسطح آگاهی مردم در خصوص سلامت گوش وبهداشت شنوایی می باشد که این مهم از طریق موارد ذیل انجام می پذیرد

_ برگزاری سمینار ها و همایش های علمی

_ برگزاری کلاس های آموزشی در سراسر کشور

_ همکاری در ساخت برنامه های تلویزیونی پیرامون مشکلات این کودکان

_ تهیه وتوزیع بروشورهای علمی در سطح جامعه انجام می پذیرد.

امور خیریه

_ یکی دیگر از اهداف محکن شامل جذب و ساماندهی امور خیریه در جهت مساعدت به کودکان کم شنوا وناشنوا می باشد که از طریق موارد ذیل صورت می پذیرد:

_ شناسایی کودکان محروم کم شنوا وناشنوا

_ حمایت از این کودکان در کلیه مراحل زندگی وتحصیلی

_ همکاری با خیرین در جهت ساماندهی امور خیریه وخدمت رسانی علمی ودقیق

_ همکاری با سازمانهای دولتی وغیردولتی نظیر بهزیستی،سازمان اوقاف وامورخیریه،یونیسف و…درجهت ارایه خدمات به کودکان کم شنوا وناشنوا

دورنما

در صورت همیاری خیرین وهمکاری سازمانهای ذینفع با موسسه محکن،فعالیت های تخصصی وعلمی این موسسه منجر به دستیابی به اهداف مهمی در آینده ای نزدیک خواهد شد،که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

_ شناسایی آسیب های رایج در ضایعات شنوایی وبرنامه ریزی در جهت پیشگیری از بروز این ضایعات

_ شناسایی درصد شیوع کم شنوایی در کودکان و در نتیجه تخصیص دقیق منابع در جهت حمایت از این قشر

_ پیشگیری از بروز مشکلات کم شنوایی با اقدامات درمانی وتوانبخشی

_ ساماندهی امور مربوط به کودکان کم شنوا وناشنوا وحمایت از این قشر

+

اینجا محل تبلیغ شماست

کلیک کنید