بایگانی‌های فروشگاه فایل - صفحه 14885 از 14886 - بازرگانی شادی

پاورپوینت درباره شبکه هوشمند اطلاعات ملی و سراسری

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت درباره شبکه هوشمند اطلاعات ملی و سراسری               لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت

26 آذر 1402 - ۰۲:۲۲ ادامه مطلب

پاورپوینت در مورد مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان-15 اسلاید

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت در مورد مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان-15 اسلاید قسمتی از اسلایدها       مهاجران در آلمان 15 میلیون

26 آذر 1402 - ۰۲:۲۲ ادامه مطلب

پاورپوینت مهندسی فرهنگی در سازمان تامین اجتماعی-40 اسلاید

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت مهندسی فرهنگی در سازمان تامین اجتماعی-40 اسلاید قسمتی از اسلایدها         عناوین مطالب —بخش اول : مقدمه و تعاریف —بخش دوم

26 آذر 1402 - ۰۲:۲۲ ادامه مطلب

مـدیـریـت آفـات دانـه هـای روغـنی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مـدیـریـت آفـات دانـه هـای روغـنی     اهميت حشرات در زندگي انسان: تقسيم بندي حشرات: دلايل پايداري حشرات و موفقيتهاي آنها نسبت به ساير بي‌مهرگان:

26 آذر 1402 - ۰۲:۲۲ ادامه مطلب

پاورپوینت در مورد مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان-15 اسلاید

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت در مورد مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان-15 اسلاید قسمتی از اسلایدها       مهاجران در آلمان 15 میلیون

26 آذر 1402 - ۰۲:۲۲ ادامه مطلب

پاورپوینت درباره نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت درباره نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت               لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی

26 آذر 1402 - ۰۲:۲۲ ادامه مطلب

پاورپوینت مروری بر سیستمهای بس الکترونی -33 اسلاید -2 اسلاید انگلیسی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت مروری بر سیستمهای بس الکترونی -33 اسلاید -2 اسلاید انگلیسی قسمتی از اسلایدها       فهرست 1) تقریب Born-Upenhimer 2) تقریب Hartree 3)

26 آذر 1402 - ۰۲:۲۲ ادامه مطلب

پاورپوینت بررسي شيوه‌هاي مختلف مقاوم‌سازي سازه‌هايی با مصالح بنايي-40 اسلاید

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت بررسي شيوه‌هاي مختلف مقاوم‌سازي سازه‌هايی با مصالح بنايي-40 اسلاید قسمتی از اسلایدها         چکیده: •بدليل آنكه بسياري از ساختمانهاي متداول در

26 آذر 1402 - ۰۲:۲۱ ادامه مطلب

پاورپوینت بررسي شيوه‌هاي مختلف مقاوم‌سازي سازه‌هايی با مصالح بنايي-40 اسلاید

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت بررسي شيوه‌هاي مختلف مقاوم‌سازي سازه‌هايی با مصالح بنايي-40 اسلاید قسمتی از اسلایدها         چکیده: •بدليل آنكه بسياري از ساختمانهاي متداول در

26 آذر 1402 - ۰۲:۲۱ ادامه مطلب

پاورپوینت در مورد بررسی زبان جاوا و مقایسه آن با net -اسلاید 21

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت در مورد بررسی زبان جاوا و مقایسه آن با net -اسلاید 21 قسمتی از اسلایدها     فهرست مطالب 1 – بررسی  .net 1

26 آذر 1402 - ۰۲:۲۱ ادامه مطلب