بایگانی‌های احد صولت - بازرگانی شادی
احد صولت پتلو روانشناس

احد صولت پتلو روانشناس

دکتر احد صولت پتلو متخصص روانشناسی بالینیاحد صولت پتلو دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی است ایشان دارای مجوز فعالیت روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 908 می

29 شهریور 1401 - ۱۵:۱۷ ادامه مطلب
+

اینجا محل تبلیغ شماست

کلیک کنید