بایگانی‌های کلینیک روانشناسی و مشاوره - بازرگانی شادی
دکتر بهروز بیرشک روانشناس

دکتر بهروز بیرشک روانشناس

دکتر بهروز بیرشک روانشناسبهروز بیرشک دانش آموخته دکتری تخصصی روانشناسی است ایشان دارای مجوز فعالیت روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 123 می باشد این شماره مجوز قابل استعلام از سازمان

21 شهریور 1401 - ۲۳:۵۶ ادامه مطلب
حسین سپاسی مقدم روانشناس

حسین سپاسی مقدم روانشناس

حسین سپاسی مقدم روانشناسحسین سپاسی مقدم دانش آموخته کارشناسی ارشد عمومی است ایشان دارای مجوز فعالیت روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 125 می باشد این شماره مجوز قابل استعلام از

21 شهریور 1401 - ۲۳:۳۴ ادامه مطلب
دکتر سیدمحمدرضا تقوی روانشناس

دکتر سیدمحمدرضا تقوی روانشناس بالینی

دکتر سیدمحمدرضا تقوی روانشناس بالینیسیدمحمدرضا تقوی دانش آموخته دکتری تخصصی بالینی است ایشان دارای مجوز فعالیت روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 124 می باشد این شماره مجوز قابل استعلام از

21 شهریور 1401 - ۲۳:۳۰ ادامه مطلب
دکتر حمیدرضا پوراعتماد روانشناس

دکتر حمیدرضا پوراعتماد روانشناس

دکتر حمیدرضا پوراعتماد روانشناسحمیدرضا پوراعتماد دانش آموخته دکتری تخصصی بالینی است ایشان دارای مجوز فعالیت روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 120 می باشد این شماره مجوز قابل استعلام از سازمان

21 شهریور 1401 - ۲۳:۲۰ ادامه مطلب
دکتر سید احمد احمدی روانشناس

دکتر سید احمد احمدی روانشناس

دکتر سید احمد احمدی روانشناس سید احمد احمدی دانش آموخته دکتری تخصصی مشاوره و راهنمایی است ایشان دارای مجوز فعالیت روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 116 می باشد این شماره

20 شهریور 1401 - ۱۷:۲۵ ادامه مطلب
دکتر سیمین رونقی روانشناس

دکتر سیمین رونقی روانشناس

دکتر سیمین رونقی روانشناس سیمین رونقی دانش آموخته دکتری تخصصی روان شناسی عمومی است ایشان دارای مجوز فعالیت روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 115 می باشد این شماره مجوز قابل

20 شهریور 1401 - ۱۶:۴۹ ادامه مطلب
دکتر کیانوش هاشمیان روانشناس

دکتر کیانوش هاشمیان روانشناس

دکتر کیانوش هاشمیان روانشناس کیانوش هاشمیان دانش آموخته دکتری تخصصی روانشناسی شخصیت است ایشان دارای مجوز فعالیت روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 114 می باشد این شماره مجوز قابل استعلام

20 شهریور 1401 - ۱۶:۳۹ ادامه مطلب
ستاره حسینیان نائینی روانشناس

ستاره حسینیان نائینی روانشناس

ستاره حسینیان نائینی روانشناس ستاره حسینیان نائینی دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی است ایشان دارای مجوز فعالیت روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 113 می باشد این

18 شهریور 1401 - ۲۳:۰۶ ادامه مطلب
دکتر علیرضا مرادی روانشناس بالینی

دکتر علیرضا مرادی روانشناس بالینی

دکتر علیرضا مرادی روانشناس بالینی علیرضا مرادی دانش آموخته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی است ایشان دارای مجوز فعالیت روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 112 می باشد این شماره مجوز قابل

18 شهریور 1401 - ۲۲:۵۷ ادامه مطلب
دکتر محمود دژکام روانشناس بالینی

دکتر محمود دژکام روانشناس بالینی

دکتر محمود دژکام روانشناس بالینی محمود دژکام دانش آموخته دکتری تخصصی روانشناسی بالینی است ایشان دارای مجوز فعالیت روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 111 می باشد این شماره مجوز قابل

18 شهریور 1401 - ۲۲:۵۳ ادامه مطلب